Materiały dla uczniów

 Materiały dla uczniów

Program Azure Dev Tools for Teaching

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach przystąpił do programu Azure Dev Tools for Teaching, dzięki któremu uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy mogą w bezpłatny sposób uzyskać dostęp do oprogramowania firmy Microsoft (z wyłączeniem Microsoft Office) oraz platform e-learningowych.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching zastąpiło dotychczasowy program subskrypcyjny Microsoft Imagine Premium (dawniej Microsoft DreamSpark). Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Azure Dev Tools for Teaching znajduje się w tym miejscu

POBIERZ WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU TUTAJ

Uprawnione osoby

Program dotyczy wyłącznie uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. Każda osoba instalująca oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi znajdować się na liście uczniów lub być zatrudniona w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach. Korzystanie z udostępnianego oprogramowania musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową ucznia (przedmiot, na który uczęszcza uczeń, koło naukowe itp.). Niedozwolone jest  udostępnianie oprogramowania osobom trzecim a także kodów aktywacyjnych osobom trzecim.

Uczeń nie może być zawieszony w prawach lub skreślony z listy oraz nie może mieć ocen niedostatecznych w pierwszym semestrze nauczania z przedmiotów informatycznych

W przypadku ustania zależności/stosunku pracy między pracownikiem lub uczniem a szkołą, na mocy której osoba posiadała możliwość używania udostępnianego oprogramowania, traci się możliwość uaktualniania oprogramowania na swoim komputerze osobistym. Zachowuje jednak możliwość dalszego używania udostępnionego, już zainstalowanego oprogramowania wyłącznie w celach samokształcenia, oraz wykonując projekty niekomercyjne i niedochodowe.

Zasady użytkowania

System operacyjny Windows, licencjonowany w ramach Azure Dev Tools for Teaching można zainstalować na komputerze bez żadnego systemu operacyjnego tylko dla umożliwienia korzystania z innego oprogramowania dostępnego w Azure Dev Tools for Teaching w celach badawczych lub edukacyjnych. Jeśli ten warunek jest spełniony, wówczas można na systemie operacyjnym Windows zainstalować w celach badawczych lub edukacyjnych oprogramowanie nie pochodzące z Azure Dev Tools for Teaching.

Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia aplikacji, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody i wszelkich innych działań komercyjnych. Zabrania się także używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych (np. programów na licencji freeware/GNU GPL).

Naruszenie jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej umowie, regulaminie lub też innych zasad określonych w programie pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania i oznacza konieczność natychmiastowego zaprzestania używania użyczonego oprogramowania i usunięcie go z komputera ucznia/pracownika. Niezależnie od powyższych, działanie niezgodne z licencją może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.

Szczegółowy regulamin użytkowania można znaleźć na stronie programu.

Użytkownicy subskrypcji Imagine Premium (dawniej MS DreamSpark)

Dotychczasowa strona dystrybucyjna Imagine Premium służy już tylko i wyłącznie do zalogowania się celem ewentualnego sprawdzenia posiadanych uprzednio kluczy i licencji. Nie można już za jej pomocą pobrać oprogramowania. Konta Imagine Premium nie są ona powiązane z kontami Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

Korzyści płynące z przystąpienia do programu

Osoba przystępująca do programu posiada dostęp do następujących rzeczy:

 1. Oprogramowanie:

 • Microsoft Access
 • Advanced Threat Analytics (ATA)
 • Agents for Visual Studio
 • BizTalk Server
 • Datazen Enterprise
 • Host Integration Server
 • Machine Learning (ML) Server
 • Hyper-V Server
 • R Server
 • Microsoft Project
 • Remote Tools for Visual Studio
 • SharePoint Server
 • Skype for Business Server
 • SQL Server Developer
 • SQL Server Enterprise
 • SQL Server Standard
 • SQL Server Web
 • System Center
 • Team Foundation Server
 • Microsoft Visio
 • Visual Studio Code
 • Visual Studio Community
 • Visual Studio Enterprise
 • Visual Studio for Mac
 • Windows 10
 • Windows Server

 1. Platformy e-learnigowe:

 • WintellectNow
 • Pluralsight

 1. Office 365 w planie E1, który zawiera:

 • Microsoft Search
 • Whiteboard (plan 1)
 • Aplikacje pakietu Office Mobile Office 365
 • To-Do (plan 2)
 • Azure Active Directory Basic dla instytucji edukacyjnych
 • School Data Sync (plan 1)
 • Microsoft Stream for O365 E3 SKU
 • Microsoft Teams
 • Microsoft StaffHub
 • Flow for Office 365
 • PowerApps for Office 365
 • Microsoft Forms (plan 2)
 • Microsoft Planner
 • Sway
 • Zarządzanie urządzeniami Office 365
 • Yammer dla klientów wersji Academic
 • Office Online dla instytucji edukacyjnych
 • Skype dla firm Online (plan 2)
 • SharePoint plan 1 dla instytucji edukacyjnych
 • Exchange Online (plan 1)
 • Power BI (wersja bezpłatna)

Uzyskanie dostępu do platformy

W celu skorzystania z Azure Azure Dev Tools for Teaching należy wypełnić papierowy formularz i dostarczyć go do szkolnych administratorów platformy:

 • Adam Szyma (sala J3)
 • Krzysztof Dylong (sala L10)

lub sekretariatu szkoły.

Konto zostanie założone w przeciągu maksymalnie siedmiu dni od dostarczenia wydrukowanego formularza. Informacja o tym fakcie wraz z udostępnioną instrukcją dalszego postępowania zostanie przesłana przez szkolną platformę Librus.

Należy przechowywać wszystkie dokumenty uzyskane w ramach programu Azure Dev Tools for Teaching (w szczególności potwierdzenia założenia konta oraz nadania numerów seryjnych oprogramowania).

Lokalna Akademia Cisco

W Zespole Szkół Łączności w Gliwicach od maja 2019r. działa lokalna akademia Cisco. Firma Cisco Systems w ramach CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, zaprasza do korzystania z bezpłatnej platformy internetowej wspomagającej nauczanie informatyki. Akademia Cisco jest również doskonałym narzędziem do uczenia języka angielskiego.

Firma CISCO  jest największym na świecie producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych. Oferuje ona także wiele szkoleń  i kursów w zakresie sieci komputerowych. Dzięki temu, umożliwia to uczniom bardzo duże możliwości rozwojowe a także szansę na aktualnym rynku pracy.

Uczniowie mogą zapisać się na kurs on-line na specjalnie przygotowanej, wirtualnej platformie NetAcad. Głównym celem kursu jest pogłębienie wiedzy oraz zdobycie przez uczniów certyfikatu.

Dostępne na platformie kursy są skoncentrowane na przekazywaniu praktycznych umiejętności przez ćwiczenia, stąd wiele w nich wizualizacji, symulacji, zadań interaktywnych i quizów. Nauczyciel ma możliwość korzystania z gotowych materiałów do lekcji i testów, może monitorować postępy w pracy uczniów i dostosowywać lekcje do jej tempa. Uczniowie mają dostęp do narzędzia Packet Tracer – symulatora zachowań sieci, jej budowania oraz administrowania w obszarze software i hardware.

Ukończenie każdego z  kursów zostaje potwierdzone certyfikatem!

Zobacz jak wygląda proces nauki w Akademii Cisco [PDF]

KURSY – ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Do samodzielnej nauki (uczniowie, nauczyciele) – zapisy u instruktorów Akademii:
  • CLA: Programming Essentials in C
  • CPA: Programming Essentials in C++
  • PCAP: Programming Essentials in Python
  • CLP: Advanced Programming in C
  • CPP: Advanced Programming in C++
  • CPP: Advanced Programming in C++
  • IoT Fundamentals: Connecting Things – NOWOŚĆ!
 • Prowadzone w ramach lekcji:
  • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
  • Wprowadzenie do IoT
  • Wprowadzenie do Packet Tracer
  • NDG Linux Unhatched
  • NDG Linux Essentials

AKTUALNOŚCI

Nabór na kurs IT Essentials 7.0 zakończony! Relacja z kursu niebawem. Kolejna rekrutacja rozpocznie się we wrześniu 2020r.

KONTAKT

Administrator lokalnej akademii Cisco: Krzysztof Dylong

E-mail:  k.dylong@zsl.gliwice.pl lub sala L10

Materiały do nauki geografii

Archiwum z materiałami do zajęć można pobrać tutaj. Jak rozpakować materiały umieszczone w pliku ZIP? Instrukcję znajdziesz tutaj

Powiązane wpisy