Materiały dla uczniów

 Materiały dla uczniów

Program Azure Dev Tools for Teaching

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach przystąpił do programu Azure Dev Tools for Teaching, dzięki któremu uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy mogą w bezpłatny sposób uzyskać dostęp do oprogramowania firmy Microsoft (z wyłączeniem Microsoft Office) oraz platform e-learningowych.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching zastąpiło dotychczasowy program subskrypcyjny Microsoft Imagine Premium (dawniej Microsoft DreamSpark). Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Azure Dev Tools for Teaching znajduje się w tym miejscu

POBIERZ WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU TUTAJ

Uprawnione osoby

Program dotyczy wyłącznie uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. Każda osoba instalująca oprogramowanie na swoim komputerze osobistym musi znajdować się na liście uczniów lub być zatrudniona w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach. Korzystanie z udostępnianego oprogramowania musi wiązać się z działalnością edukacyjną lub naukową ucznia (przedmiot, na który uczęszcza uczeń, koło naukowe itp.). Niedozwolone jest  udostępnianie oprogramowania osobom trzecim a także kodów aktywacyjnych osobom trzecim.

Uczeń nie może być zawieszony w prawach lub skreślony z listy oraz nie może mieć ocen niedostatecznych w pierwszym semestrze nauczania z przedmiotów informatycznych

W przypadku ustania zależności/stosunku pracy między pracownikiem lub uczniem a szkołą, na mocy której osoba posiadała możliwość używania udostępnianego oprogramowania, traci się możliwość uaktualniania oprogramowania na swoim komputerze osobistym. Zachowuje jednak możliwość dalszego używania udostępnionego, już zainstalowanego oprogramowania wyłącznie w celach samokształcenia, oraz wykonując projekty niekomercyjne i niedochodowe.

Zasady użytkowania

System operacyjny Windows, licencjonowany w ramach Azure Dev Tools for Teaching można zainstalować na komputerze bez żadnego systemu operacyjnego tylko dla umożliwienia korzystania z innego oprogramowania dostępnego w Azure Dev Tools for Teaching w celach badawczych lub edukacyjnych. Jeśli ten warunek jest spełniony, wówczas można na systemie operacyjnym Windows zainstalować w celach badawczych lub edukacyjnych oprogramowanie nie pochodzące z Azure Dev Tools for Teaching.

Zabrania się używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia aplikacji, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć mających przynosić dochody i wszelkich innych działań komercyjnych. Zabrania się także używania udostępnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów, projektów i rozwiązań w ramach przedsięwzięć niedochodowych (np. programów na licencji freeware/GNU GPL).

Naruszenie jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej umowie, regulaminie lub też innych zasad określonych w programie pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania i oznacza konieczność natychmiastowego zaprzestania używania użyczonego oprogramowania i usunięcie go z komputera ucznia/pracownika. Niezależnie od powyższych, działanie niezgodne z licencją może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.

Szczegółowy regulamin użytkowania można znaleźć na stronie programu.

Użytkownicy subskrypcji Imagine Premium (dawniej MS DreamSpark)

Dotychczasowa strona dystrybucyjna Imagine Premium służy już tylko i wyłącznie do zalogowania się celem ewentualnego sprawdzenia posiadanych uprzednio kluczy i licencji. Nie można już za jej pomocą pobrać oprogramowania. Konta Imagine Premium nie są ona powiązane z kontami Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

Korzyści płynące z przystąpienia do programu

Osoba przystępująca do programu posiada dostęp do następujących rzeczy:

 1. Oprogramowanie:

 • Microsoft Access
 • Advanced Threat Analytics (ATA)
 • Agents for Visual Studio
 • BizTalk Server
 • Datazen Enterprise
 • Host Integration Server
 • Machine Learning (ML) Server
 • Hyper-V Server
 • R Server
 • Microsoft Project
 • Remote Tools for Visual Studio
 • SharePoint Server
 • Skype for Business Server
 • SQL Server Developer
 • SQL Server Enterprise
 • SQL Server Standard
 • SQL Server Web
 • System Center
 • Team Foundation Server
 • Microsoft Visio
 • Visual Studio Code
 • Visual Studio Community
 • Visual Studio Enterprise
 • Visual Studio for Mac
 • Windows 10
 • Windows Server

 1. Platformy e-learnigowe:

 • WintellectNow
 • Pluralsight

 1. Office 365 w planie E1, który zawiera:

 • Microsoft Search
 • Whiteboard (plan 1)
 • Aplikacje pakietu Office Mobile Office 365
 • To-Do (plan 2)
 • Azure Active Directory Basic dla instytucji edukacyjnych
 • School Data Sync (plan 1)
 • Microsoft Stream for O365 E3 SKU
 • Microsoft Teams
 • Microsoft StaffHub
 • Flow for Office 365
 • PowerApps for Office 365
 • Microsoft Forms (plan 2)
 • Microsoft Planner
 • Sway
 • Zarządzanie urządzeniami Office 365
 • Yammer dla klientów wersji Academic
 • Office Online dla instytucji edukacyjnych
 • Skype dla firm Online (plan 2)
 • SharePoint plan 1 dla instytucji edukacyjnych
 • Exchange Online (plan 1)
 • Power BI (wersja bezpłatna)

Uzyskanie dostępu do platformy

W celu skorzystania z Azure Azure Dev Tools for Teaching należy wypełnić papierowy formularz i dostarczyć go do szkolnych administratorów platformy:

 • Adam Szyma (sala J3)
 • Krzysztof Dylong (sala L10)

lub sekretariatu szkoły.

Konto zostanie założone w przeciągu maksymalnie siedmiu dni od dostarczenia wydrukowanego formularza. Informacja o tym fakcie wraz z udostępnioną instrukcją dalszego postępowania zostanie przesłana przez szkolną platformę Librus.

Należy przechowywać wszystkie dokumenty uzyskane w ramach programu Azure Dev Tools for Teaching (w szczególności potwierdzenia założenia konta oraz nadania numerów seryjnych oprogramowania).

Lokalna Akademia Cisco

W Zespole Szkół Łączności w Gliwicach od maja 2019r. działa lokalna akademia Cisco. Firma Cisco Systems w ramach CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, zaprasza do korzystania z bezpłatnej platformy internetowej wspomagającej nauczanie informatyki. Akademia Cisco jest również doskonałym narzędziem do uczenia języka angielskiego.

Firma CISCO  jest największym na świecie producentem profesjonalnych rozwiązań sieciowych. Oferuje ona także wiele szkoleń  i kursów w zakresie sieci komputerowych. Dzięki temu, umożliwia to uczniom bardzo duże możliwości rozwojowe a także szansę na aktualnym rynku pracy.

Uczniowie mogą zapisać się na kurs on-line na specjalnie przygotowanej, wirtualnej platformie NetAcad. Głównym celem kursu jest pogłębienie wiedzy oraz zdobycie przez uczniów certyfikatu.

Dostępne na platformie kursy są skoncentrowane na przekazywaniu praktycznych umiejętności przez ćwiczenia, stąd wiele w nich wizualizacji, symulacji, zadań interaktywnych i quizów. Nauczyciel ma możliwość korzystania z gotowych materiałów do lekcji i testów, może monitorować postępy w pracy uczniów i dostosowywać lekcje do jej tempa. Uczniowie mają dostęp do narzędzia Packet Tracer – symulatora zachowań sieci, jej budowania oraz administrowania w obszarze software i hardware.

Zobacz jak wygląda proces nauki w Akademii Cisco [PDF]

Polska liderem Unii Europejskiej pod względem liczby uczestników programu Cisco Networking Academy – artykuł

Cisco Networking Academy w mediach społecznościowych

Ukończenie każdego z  kursów zostaje potwierdzone certyfikatem!

Cyfrowe odznaki (Digital Badge)

Cyfrowa odznaka to wiarygodne, wygodne i bogate w dane cyfrowe potwierdzenie umiejętności, wyników w nauce, osiągnięć lub doświadczenia. Odznaki pomagają uczniom zaprezentować pracodawcom zdobyte umiejętności i wiedzę oraz zapewniają weryfikowanie i wiarygodne poświadczenie kwalifikacji. Więcej informacji w poniższych prezentacjach.

Informacje ogólne o cyfrowych odznakach [PDF]

Cyfrowe odznaki w pytaniach i odpowiedziach [PDF]

Kursy lokalnej akademii Cisco oferowane w roku szkolnym 2021/2022
(w nawiasach podano dostępne języki kursów)

 • Do samodzielnej nauki (uczniowie, nauczyciele) – zapisy u instruktorów Akademii:
 • Prowadzone w ramach lekcji:

Interaktywna ścieżka kursów i kariery w Akademii Cisco

Kurs IT Essentials 8

Kurs IT Essentials oferowany w programie edukacyjnym Cisco Networking Academy jest wprowadzeniem do budowania umiejętności technicznych niezbędnych do  zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na specjalistów ICT na poziomie podstawowym. Program nauczania obejmuje podstawy budowy, obsługi i oprogramowania komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych,a jednocześnie wprowadza w zaawansowane koncepcje bezpieczeństwa i sieci oraz prezentuje standardowe obowiązki specjalisty ICT.

Ulotka informacyjna

Szczęśliwi młodzi informatycy po ukończeniu kursu w roku 2023

it-essentials-ekipa-zdajaca-zsl-gliwice

Opinie Waszych kolegów na temat kursu:

 • Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie. Rzetelny i bardzo przystępny instruktor nie tylko omawiał zagadnienia teoretyczne, ale również przedstawiał wiele praktycznych zastosowań poznanych narzędzi. Jako uczestnik kursu wierzę, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia posłużą mi w dalszych przygodach z szeroko rozumianą informatyką.
 • Cisco wykazało się wysokim stopniem zorganizowania, które znacznie wpłynęło na jakość szkolenia wykonywanego w formie zdalnej. Prowadzący szkolenie wykazali się wysokim profesjonalizmem. Członkowie zespołu wysoko ocenili wartość merytoryczną szkoleń, przygotowanie oraz sposób realizowanych szkoleń przez prowadzących. Rekomenduję firmę Cisco z zakresu szkoleń informatycznych.
 • Bardzo polecam kurs IT Essentials, oraz prowadzącego , dzięki kursowi pogłębiłem swoją wiedzę w zakresie informatyki.
 • Kurs ITE był moim pierwszym kursem tego typu i jestem z niego bardzo zadowolony. Pozwolił mi na naukę niezależnie od sytuacji, czy to w drodze, czy też w domu, wystarczyło wyciągnąć telefon i gotowe! Nawet pomimo całej sytuacji z kwarantanną nie było żadnego problemu z uczeniem się na bieżąco. Z miłą chęcią wezmę udział w kolejnych kursach.
 • Cisco Network Academy pozwoliło mi dale rozwijać swoją pasje jaką jest informatyka i zweryfikować dotychczasowa wiedzę w tym zakresie oraz podszkolić trochę język angielski w IT. Uważam, że czas poświęcony na udział w kursie nie był czasem straconym.
 • Dzięki kursowi IT Essentials zdobyłem dodatkową wiedzę z zakresu informatyki. Ukończenie go otworzyło nowe możliwości dzięki uzyskanemu certyfikatowi uznawanemu na całym świecie. Z chęcią zapiszę się na kolejne kursy Cisco Networking Academy i z pewnością polecam ten kurs innym pasjonatom informatyki.

Pierwsza ekipa uczniów już może się pochwalić ukończeniem kursu 🙂

IT Essentials - ukończenie kursu - ZSŁ w Gliwicach

Program Talent Bridge

Program Networking Academy Talent Bridge jest łącznikiem między talentami a możliwościami. Celem jest zapewnienie uczniom lokalnej akademii zasobów, zarówno obecnych, jak i byłych, aby pomóc im zwiększyć szanse na zatrudnienie. Pomagamy im również połączyć je z pracodawcami na całym świecie, którzy cenią edukację uzyskaną w Networking Academy. Wypełnij swój profil i dopasuj do możliwości zatrudnienia w Cisco.

Uwaga! Uczestnictwo w programie wymaga ukończenia wieku 18 lat.

Plakat informacyjny

Więcej informacji po zalogowaniu się w lokalnej akademii Cisco na stronie programu.

KONTAKT

Administrator lokalnej akademii Cisco: Krzysztof Dylong

E-mail:  k.dylong@zsl.gliwice.pl lub sala L10

Materiały do nauki geografii

Archiwum z materiałami do zajęć można pobrać tutaj. Jak rozpakować materiały umieszczone w pliku ZIP? Instrukcję znajdziesz tutaj

Powiązane wpisy