Technik logistyk

 Technik logistyk

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk znajdą zatrudnienie w następujących miejscach:

 • przedsiębiorstwa handlowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • przedsiębiorstwa usługowe
 • przedsiębiorstwa spedycyjne
 • stanowiska specjalistów do spraw sprzedaży, prognozowania, popytu, planowania zakupów, planowania produkcji
 • administratorzy taboru i organizatorzy transportu
 • w gospodarce magazynowej

Najważniejsze zadania zawodowe, realizowane w tym zawodzie:

 • planowanie i organizacja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw
 • zarządzanie zapasami
 • planowanie i organizowanie gospodarki magazynowej
 • zarządzanie gospodarką odpadami
 • planowanie i organizowanie procesów logistycznych w jednostkach gospodarczych

Kwalifikacje w technikum logistycznym:

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • wiedza dotycząca prawa przewozowego i polityki transportowej
 • znajomość zasad przewozu łudunków
 • zarządzanie łańcuchem dostaw oraz organizacją transportu
 • specjalistyczne praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne
 • zapoznanie ze specyfiką zawodu poprzez udział w wycieczkach zawodowych w zakładach logistycznych współpracujących ze szkołą
 • posługiwanie się specjalistyczną terminologią techniczną w języku angielskim i niemieckim

Powiązane wpisy