Absolwenci mówią o nas

 Absolwenci mówią o nas

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami naszych absolwentów, którzy wspominają okres ich nauki w Zespole Szkół Łączności w Gliwicach oraz przedstawiają (z perspektywy czasu) wnioski na temat szkoły.

Dariusz Mrozek

dr hab. inż. pracownik naukowy Politechniki Śląskiej

Okres mojej edukacji w Zespole Szkół Łączności, w zakresie elektroniki ogólnej, wspominam z ogromną sympatią. Spoglądam wstecz na wzajemne do siebie przywiązanie oraz wciąż trwające przyjaźnie. Początki wcale nie były łatwe. Należało włożyć spory wysiłek w adaptację do nowych wymagań. To zaowocowało dobrym wynikiem z matury, przyjęciem na studia wyższe oraz łatwością, z jaką zdawałem poszczególne sesje.

Zajęcia z języka polskiego poszerzyły moją wrażliwość humanistyczną i patriotyczną, pogłębiły umiejętność definiowania myśli i przelewania ich na papier, czym posiłkuję się w mojej pracy akademickiej. Naukę w technikum łączyłem z pasją sportową i żyłem tym sportem mocno przez całe lata. Wspominam doskonałych specjalistów z zakresu elektroniki i elektrotechniki. Zarazili mnie wiedzą, która pozwoliła mi zdobyć moją pierwszą pracę. Doskonała kadra nauczycieli sportu zaszczepiła we mnie postawę walki do końca, niezależnie od wyniku meczu. Zaszczepiono we mnie również miłość do podróży. Zwiedziłem kawał świata.

Dziś jestem nauczycielem akademickim i pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Moje życie zawodowe koncentruje się na nowoczesnych technologiach informatycznych. Współpracuję z czołowymi firmami w kraju i na świecie (IBM, Microsoft). Współtworzę rozwiązania informatyczne wychodzące naprzeciw współczesnej cywilizacji. Prowadzę badania dla rozwoju medycyny przyszłości oraz leczenia chorób cywilizacyjnych.

Szkoła nauczyła mnie odpowiedzialności za własne życie zawodowe, za kreowanie mojej przyszłości, za tworzenie klimatu celem osiągania sukcesów, ugruntowała moją odwagę i otwartość na świat, nauczyła inwestowania energii własnej dla osiągania sukcesów w przyszłości, zaprawiła w boju, zahartowała duchowo. Ta szkoła dała mi wiedzę potrzebną, aby iść naprzód, bo jak powiedział Isaac Newton: Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów.

Marek Pszonak

inż. energetyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach

Z dużą satysfakcją i ogromną przyjemnością powracam myślami do okresu swojej nauki w szkole średniej. Grono pedagogiczne, baza dydaktyczna, infrastruktura sportowa, no i przede wszystkim nietuzinkowy klimat panujący w Zespole Szkół Łączności, pozwolił mi na pozytywne kształtowanie swojej osobowości w trudnym okresie przemian ustrojowych przełomu lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. Otwartość nauczycieli i pozytywny "klimat" szkoły dawał możliwość poznawania rzeczywistości i radzenia sobie w jej realiach.

Bez wątpienia lata nauki spędzone w ZSŁ, a co za tym idzie wiedza i system wartości zaczerpnięty z ideałów szkolnych, miały ogromny wpływ na moją dalszą pracę zawodową i działalność społeczną, a szkolne przyjaźnie przetrwały do dnia dzisiejszego.

Paweł Wróblewski

prawnik, członek Rady Miejskiej w Gliwicach

W Zespole Szkół Łączności nauczyłem się przede wszystkim budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Prócz rzetelnie przekazywanej przez świetnie wykwalifikowaną kadrę edukacyjną wiedzy, nabywaliśmy niezbędne w dorosłym życiu umiejętności interpersonalne. To właśnie w tej szkole rozpoczęła się również moja przygoda z samorządnością, kiedy to jej uczniowie wybrali mnie na swojego przedstawiciela w Młodzieżowej Radzie Miasta Gliwice.

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że reprezentowanie Zespołu Szkół w gliwickim samorządzie było dla mnie ogromnym zaszczytem. Dziś jako młody prawnik i radny Rady Miasta Gliwice z przyjemnością wracam do wspomnień sprzed kilku lat – ta sentymentalna "łączność" ze szkołą przy Warszawskiej jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego jak wiele zawdzięczam tej placówce i jej nauczycielom. Zdecydowanie polecam edukację w Zespole Szkół Łączności – szkole wiedzy i dorosłego życia.

Paulina Gillner

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach to miejsce przyjazne i otwarte na uczniów. Nawiązałam tu mnóstwo znajomości i poznałam wielu interesujących ludzi, z którymi mam nadal kontakt. Nauczyciele okazywali nam serdeczność i pomoc w każdej sytuacji. W szkole są organizowane rożnego rodzaju akcje, które nadzoruje samorząd uczniowski, z którym byłam związana przez całą edukację w technikum. Cieszę się, że wybrałam akurat tą szkołę – dzięki niej pracuję teraz w zawodzie i ukończyłam studia wyższe. Zawsze będę ją dobrze wspominać.

Dawid Krupa

Wybór ZSŁ jako szkoły średniej, był dla mnie przepustką otwierającą szeroko każde kolejne drzwi mojej kariery zawodowej. Wspaniali nauczyciele zaszczepili we mnie pasję do dalszej nauki zawodu. Podczas studiów zawsze byłem o krok przed kolegami i koleżankami z roku. Niejednokrotnie podczas rozmów kwalifikacyjnych potencjalni pracodawcy zwracali pozytywną uwagę na pozycję w CV, gdzie wskazywałem ukończenie ZSŁ. To szkoła, która ma markę i to dość rozpoznawalną na gliwickim rynku pracy. Zawsze z sentymentem wspominam moich nauczycieli, z którymi do dnia dzisiejszego utrzymuje kontakt. Wybór tej szkoły, był najlepszą decyzją w moim życiu.

Kornelia Buchczyk

Zespół Szkół Łączności to dla mnie niezwykle ważne miejsce. Jeśli teraz po latach miałabym ponownie podjąć decyzję, dokąd pójść do szkoły to nie zawahałabym się ani chwil. Oprócz wiedzy, doświadczenia i zdobytego zawodu Technika Informatyka, pozostały niezapomniane wspomnienia niezwykłej atmosfery i kontaktu z kadrą oraz wszystkimi pracownikami. W ZSŁ dostałam ogromną szansę na rozwój zarówno w kierunku zawodowym, w dążeniu do postawionych sobie celów, jak i bycia dojrzałym człowiekiem. Dziękuję dyrektorowi za ogromną pomoc w dostosowaniu szkoły dla osoby poruszającej się na wózku oraz każdemu pracownikowi za przyjazne nastawienie i ogromną pomoc w mojej ścieżce edukacyjnej. Zawsze będę to miejsce dobrze wspominać i polecać każdemu z całego serca.

Powiązane wpisy