Technik spedytor

 Technik spedytor

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor znajdą zatrudnienie w następujących miejscach:

 • firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, handlowe,
 • firmy kurierskie,
 • urzędy pocztowe,
 • agencje celne,
 • agencje obsługi portów lotniczych i morskich,
 • własna działalność gospodarcza

Najważniejsze zadania zawodowe, realizowane w tym zawodzie:

 • opracowywanie oferty spedycyjnej,
 • planowanie realizacji zlecenia spedycyjnego,
 • sporządzaniu i skompletowaniu dokumentów spedycyjnych i transportowych,
 • monitorowaniu realizacji procesu przewozowego,
 • prowadzeniu rozliczeń z klientami
 • kontrolowaniu jakości procesów przewozowych.

Kwalifikacje w technikum spedycyjnym:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i spedycyjne,
 • prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
 • wykonywać prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Powiązane wpisy