Czy jesteś absolwentem szkoły średniej? Ruszyła rekrutacja do Szkoły policealnej → Technik administracji oraz Technik BHP. Nie wymagamy matury!

Program wychowawczo-profilaktyczny

 Program wychowawczo-profilaktyczny

Istotą działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej. Celem programu jest stworzenie jednolitej koncepcji wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami środowiska szkolnego i lokalnego. Niniejszy Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na bazie dwóch, dotychczas funkcjonujących programów w szkole: Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki. Jest on również wynikiem diagnozy problemów występujących w społeczności lokalnej oraz potrzeb środowiska uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Powiązane wpisy