Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

02 września 2019 roku – Rozpoczęcie roku szkolnego
11 września 2019 roku Zebranie rodziców
11 października 2019 roku Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

14 października 2019 Dzień Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 – 29 listopada 2019 roku praktyki zawodowe w klasach 3A i 3B
19-22 listopada 2019 roku Próbna matura z wydawnictwem OPERON

19-21 listopada 2019 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 grudnia 2019 roku Konsultacje dla rodziców
23 grudnia-01 stycznia 2020 roku Zimowa przerwa świąteczna
03 stycznia 2020 roku Konferencja klasyfikacyjna
9 i 10 stycznia 2020 roku Egzaminy zawodowe (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

13-26 stycznia 2020 roku Ferie zimowe
1 kwietnia 2020 roku Konsultacje dla rodziców

20 kwietnia 2020 roku Konferencja klasyfikacyjna klas 4
27 kwietnia – 22 maja 2020 roku praktyki zawodowe w klasach 2A, 2B, 3L, 3S oraz 3EE

0d 4 maja 2020 roku MATURA 2020
4-6 maja 2020 roku Egzaminy maturalne- dni wolne od zajęć dydaktycznych
3 czerwca 2020 roku Konsultacje dla rodziców

12 czerwca 2020 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
18 czerwca 2020 roku Konferencja klasyfikacyjna
23 czerwca 2020 roku Egzamin zawodowy część pisemna dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 roku zakończenie roku szkolnego 2019/2020
03 lipca 2020 roku wydawanie świadectw maturalnych

Podobne Posty