Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Data Wyszczególnienie
1 września 2021 r. (środa) Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
do 10 września 2021 r. (piątek) Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022 r. (Formuła 2012-STARY EGZAMIN)
do 15 września 2021 r. (środa) Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022 r. (Formuła 2017)
15 września 2021 r. (środa) Spotkanie rodziców z wychowawcami.
16 – 29 września 2021 r. Salon maturzystów (on-line)
30 września 2021 r. (czwartek) Termin złożenia wstępnej deklaracji maturalnej.
14 października 2021 r. (czwartek) Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
15 października 2021 r. (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
1 listopada 2021 r. (poniedziałek) Wszystkich Świętych. Dzień wolny.
11 listopada 2021 r. (czwartek) Święto Niepodległości.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 listopada 2021 r. (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
25 października -19 listopada 2021 r. Praktyki zawodowe klas: 3AG i 3EG oraz 3LG
22 listopada 2021 r. (poniedziałek) Próbna matura z języka polskiego.
23 listopada 2021 r. (wtorek) Próbna matura z matematyki.
24 listopada 2021 r. (środa) Próbna matura z języka obcego.
25 listopada 2021 r. (czwartek) Próbna matura z przedmiotu dodatkowego.
1 grudnia 2021 r. (środa) Przewidywane oceny w klasach 4 z przedmiotów zawodowych.
15 grudnia 2021 r. (środa) Wszystkie przewidywane oceny semestralne.
23 grudnia 2021 r.

– 02 stycznia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna
7 stycznia 2022 r. (piątek) Koniec pierwszego semestru. Ustalenie ocen semestralnych w wszystkich klasach.
7 stycznia 2022 r. (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – model „d”.
11 stycznia 2022 r. (wtorek) Konferencja Rady Pedagogicznej
11 stycznia 2022 r. (wtorek) Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
12 stycznia 2022 r. (środa) Konsultacje nauczycieli z rodzicami.
12 stycznia – 02 luty 2022 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – model „w”, „wk” i „dk”
do 7 lutego 2022 r. (poniedziałek) Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. (Formuła 2017)
do 7 lutego 2022 r.   (poniedziałek) Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej.
do 7 lutego 2022 r.   (poniedziałek) Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. (Formuła 2019)
14-27 luty 2022 r. Ferie zimowe
do 20 lutego 2022 r. Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2022 r. (Formuła 2012-STARY EGZAMIN)
31 marca 2022 r. (czwartek) Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022.
14-19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
do 8 kwietnia 2022 r. (piątek) Przewidywane oceny roczne w klasach 4.
22 kwietnia 2022 r. (piątek) Ustalenie ocen rocznych w klasach 4.
25 kwietnia – 22 maja 2022 r. Praktyki zawodowe klas: 3A, 3E oraz 3L.
25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna klas 4.
29 kwietnia 2022 r. (piątek) Uroczyste zakończenie zajęć w klasach 4
1 maja 2022 r. (niedziela) Święto pracy.
2 maja 2022 r. (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3 maja 2022 r. (wtorek) Święto Konstytucji 3 maja.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4 maja 2022 r. (środa) Matura z języka polskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5 maja 2022 r. (czwartek) Matura z matematyki.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6 maja 2022 r. (piątek) Matura z języka angielskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9 maja 2022 r. (poniedziałek) Matura z języka angielskiego – poziom rozszerzony

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10 – 20 maja 2022 r. Matura pisemna z pozostałych przedmiotów oraz matura ustna z języka polskiego i języka obcego.
od 27 maja 2022 r. (piątek) Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów którzy ukończyli szkołę 29.04.2022 r.
do 31 maja 2022 r. (środa) Przewidywane oceny roczne w klasach 1-3.
1 czerwca 2022 r.  (środa) Spotkanie rodziców z nauczycielami. Informacja o proponowanych ocenach dla uczniów na koniec roku szkolnego.
2-7 czerwca 2022 r. Egzaminy zawodowy – część pisemna (Formuła 2019)
1-19 czerwca 2022 r. Egzamin zawodowy – część praktyczna (Formuła 2019)
do 15 czerwca 2022 r. (środa) Ustalenie ocen rocznych w klasach 1-3.
16 czerwca 2022 r. (czwartek) Boże Ciało. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
17 czerwca 2022 r. (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
20 czerwca 2022 r.  (poniedziałek) Konferencja klasyfikacyjna klas 1-3.
24 czerwca 2022 r. (piątek) Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach 1-3.
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie.
od 5 lipca 2022 r. (wtorek) Wydawanie świadectw maturalnych.
23 sierpnia 2022 r. (wtorek) Termin poprawkowy egzaminu maturalnego.
25-30 sierpnia 2022 r. Egzaminy poprawkowe.
31 sierpnia 2022 r. (środa) Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec – lipiec 2022. Formuła 2019

Powiązane wpisy