Technik programista

 Technik programista

Kształcenie w kierunku technik programista przygotowuje absolwentów do pracy związanej z tworzeniem programów komputerowych w wybranych, popularnych w branży IT językach programowania oraz nadzorowania procesów testowania jak również wdrażania aplikacji. Pracodawcy poszukują kandydatów do pracy w zawodzie programisty front-endowego, back-endowego oraz przyszłych inżynierów DevOps, administratorów systemów bazodanowych i testerów oprogramowania.

Typowe zadania technika programisty:

  • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
  • tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,
  • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią;
  • projektowanie, programowanie i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,
  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.

Kwalifikacje na kierunku technik programista:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Zdobycie wykształcenia w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach politechnicznych w zakresie technologii informatycznych, programowania i pokrewnych, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej, jak również zaspokoi potrzeby lokalnego rynku pracy.

Powiązane wpisy