Elektronik

 Elektronik

Elektronik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów do pracy w dynamicznie zmieniającym się sektorze gospodarki jakim jest branża elektryczno-elektroniczna.

Elektronik może pracować na stanowiskach związanych z montażem elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń elektronicznych i ich uruchamianiem co odpowiada zapotrzebowaniu firm z branży elektronicznej. Do podjęcia pracy w tym zawodzie wystarczy wykształcenie zawodowe, zdobyte w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej. Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa.  

 Kwalifikacja:  ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych  

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  

  • montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych w urządzeniach;  
  • wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;  
  • uruchamiania układów i instalacji na podstawie dokumentacji;  
  • demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.  

 Elektronik może kontynuować swoją edukację w Szkole Branżowej II Stopnia otrzymując tytuł technika elektronika. Następnym krokiem jest podwyższenie kwalifikacji w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.  

 Elektronik znajdzie zatrudnienie w:  

  • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;  
  • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;  
  • zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;  
  • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;  
  • specjalistycznych placówkach handlowych.  

W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na zagranicznych rynkach pracy. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze usług.  

  

Powiązane wpisy