Technik administracji

 Technik administracji

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik administracji gromadzi oraz porządkuje informacje, odpowiada za wszelkie działania organizacyjne i koordynuje sprawne działanie biura. Nie jest mu obca interpretacja dokumentacji księgowej i finansowej.

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

ZADANIA I CZYNNOŚCI TECHNKA ADMINISTRACJI:

  • Organizacja i gromadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa.
  • Wewnętrzna koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych.
  • Dbanie o przepływ informacji pomiędzy działami instytucji.
  • Sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań (np. zarządu).
  • Kontrola i porządkowanie akt prawnych oraz dokumentów.
  • Redagowanie pism urzędowych, korespondencji, sprawozdań oraz notatek służbowych.
  • Wykonywanie prac biurowych.
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego.
  • Organizacja i koordynowanie spotkań.
  • Interpretacja przepisów prawnych, przygotowaniem projektów umów, regulaminów, instrukcji, decyzji oraz wszelkich innych dokumentów prawnych.

PREDYSPOZYCJE

Technik administracji zwykle kojarzy się z rzetelnością i odpowiedzialnością. To bardzo ważne cechy osoby wykonującej ten zawód. Przydatna jest również komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Na tym stanowisku potrzeba ludzi świetnie zorganizowanych – to szczególnie ważne w pracy z wszelkiego rodzaju dokumentacją, która musi być odpowiednio posegregowana i znajdować się zawsze na właściwym miejscu.

Technik administracji musi być za pan brat z nowoczesnymi technologiami, zasadami poprawnej polszczyzny, a w niektórych firmach również angielszczyzny lub innego języka obcego.

Powiązane wpisy