Rekrutacja 2023/2024

 Rekrutacja 2023/2024

Dołącz do ZSŁ Gliwice!

1. Dla absolwentów szkoły podstawowej:

1.1 Technikum nr 3 (nauka trwa 5 lat):

 • Technik informatyk
  • kod zawodu 351203
  • 1,5 oddziału (45 miejsc)
  • przedmiot rozszerzony: matematyka
 • Technik programista
  • kod zawodu 351406
  • 0,5 oddziału (15 miejsc)
  • przedmiot rozszerzony: matematyka
 • Technik elektronik
  • kod zawodu 311408
  • 0,5 oddziału (14 miejsc)
  • przedmiot rozszerzony: matematyka
 • Technik elektryk
  • kod zawodu 311303
  • 0,5 oddziału (14 miejsc)
  • przedmiot rozszerzony: matematyka
 • Technik logistyk
  • kod zawodu 333107
  • 1,5 oddziału (45 miejsc)
  • przedmiot rozszerzony: język angielski
 • Technik spedytor
  • kod zawodu 333108
  • 0,5 oddziału (15 miejsc)
  • przedmiot rozszerzony: język angielski

 

1.2 Branżowa szkoła nr 7 (nauka trwa 3 lata):

 • Elektronik
  • kod zawodu 742117
  • 1/3 oddziału (10 miejsc)
 • Elektryk
  • kod zawodu 741103
  • 1/3 oddziału (10 miejsc)
 • Elektromechanik
  • kod zawodu 741201
  • 1/3 oddziału (10 miejsc)

2. Dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie:

Nie wymagamy matury.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu).

Nauka jest bezpłatna!

 • Technik administracji (nauka trwa 2 lata)
  • kod zawodu 334306
  • 0,5 oddziału (15 miejsc)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (nauka trwa 1,5 roku)
  • kod zawodu 325509
  • 0,5 oddziału (15 miejsc)

Informacje dla kandydatów

 • rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15 maja i będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez system naborowy https://slaskie.edu.com.pl/
 • od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00 można składać wniosek o przyjęcie do klas pierwszych
 • kandydat po otrzymaniu świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty powinien wpisać oceny i wyniki egzaminu do systemu naborowego, oraz do 10 lipca do godz. 15:00, powinien dołączyć do wniosku oryginał/kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 18 lipca
 • Zakwalifikowani kandydaci od 18 lipca do 25 lipca do godz. 15:00 potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły składając dokumenty:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty
  • trzech zdjęć podpisanych na odwrocie (imię, nazwisko, symbol klasy)
  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (skierowania na badania do lekarza medycyny pracy wydawane są przez szkołę dla zakwalifikowanych kandydatów,

   w szkole będzie pełnił dyżur lekarz medycyny pracy w godzinach od 9:00 do 13:00 zgodnie z harmonogramem:

   21 lipca (piątek) – kandydaci do klas technik logistyk, technik spedytor

   24 lipca (poniedziałek) – kandydaci do klas technik informatyk, technik programista

   25 lipca (wtorek) – kandydaci do klas kierunku technik elektryk, technik elektronik, szkoła branżowa

   Nieprzekazanie do 25 lipca godz. 15:00 oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów.

  • zgłoszenia absolwenta szkoły podstawowej (dokument wydaje szkoła podstawowa – nieobowiązkowe)
 • listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 26 lipca
 • informację o wolnych miejscach można uzyskać w systemie naborowym


Rekrutacja uzupełniająca, dodatkowa

TYLKO 26 lipca będzie pełniony dyżur telefoniczny (32) 231-36-12 wew. 20 
 
Wniosek o przyjęcie kandydata w naborze uzupełniającym należy złożyć w szkole
postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone zgonie z harmonogramem
 
 • do 1 sierpnia 2023r. do godz.15:00 – złożenie wniosku
 • 8 sierpnia 2023r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. Szkoła będzie się kontaktować z kandydatami.
 Informację o wolnych miejscach można znaleźć w serwisie naborowym https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ na stronie Kuratorium Oświaty.

Kryteria przyjęć w technikum nr 3

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych w technikum nr 3 opisano szczegółowo w niniejszym regulaminie rekrutacji w technikum

Kryteria przyjęć w szkole branżowej nr 7

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych w szkole branżowej nr 7 opisano szczegółowo w niniejszym regulaminie rekrutacji w szkole branżowej

Oświadczenie od pracodawcy o przyjęcie na praktykę – pobierz wzór

Kryteria przyjęć w szkole policealnej nr 3

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych w szkole policealnej nr 3 opisano szczegółowo w niniejszym regulaminie rekrutacji w szkole policealnej

Zobacz opisy kierunków w technikum nr 3

Zobacz opisy kierunków w szkole branżowej nr 7

Zobacz opisy kierunków w szkole policealnej nr 3

Inne ważne linki dotyczące rekrutacji

Powiązane wpisy