Obchody 70-lecia ZSŁ Gliwice

 Obchody 70-lecia ZSŁ Gliwice

Z okazji 70-lecia ZSŁ Gliwice w jej mury powróciło kilka pokoleń absolwentów, aby spotkać się z kolegami z lat szkolnych i ulubionymi nauczycielami. Z radością oklaskiwali program artystyczny przygotowany przez uczniów, wielką przyjemność sprawiło im zwiedzanie szkoły oraz przeglądanie starych gazetek szkolnych, zdjęć i kronik.

Warto podkreślić, że wielu spośród absolwentów ZSŁ zajmuje dziś ważne stanowiska w administracji rządowej, w świecie gospodarki, nauki, kultury i sztuki. Są wśród nich politycy, naukowcy, lekarze, nauczyciele i księża. Na uroczystości swoje szkolne lata z uśmiechem wspominał m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz członek Rady Miejskiej w Gliwicach Paweł Wróblewski, który jednocześnie w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza odczytał list gratulacyjny. Do życzeń gratulacyjnych dołączył się również dr inż. Paweł Kostka, prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Zapraszamy do oglądania relacji filmowej i zdjęć z tego ważnego wydarzenia!

Powiązane wpisy