Plan działań wychowawczo – profilaktycznych

 Plan działań wychowawczo – profilaktycznych

Poszczególne cele w planie działań wychowawczo- profilaktycznym zostały powiązane z czterema sferami rozwoju człowieka:

• fizyczną,
• psychiczną, w tym emocjonalną i intelektualną,
• duchową,
• społeczną.

Nadrzędnym celem wychowawczym jest osiągnięcie przez absolwenta pełnej dojrzałości w tych sferach rozumiana następująco:

• dojrzałość fizyczna – prowadzenie zdrowego stylu życia;
• dojrzałość psychiczna – ponoszenie szeroko pojmowanej odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający
świat;
• dojrzałość duchowa – posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka;
• dojrzałość społeczna – konstruktywne pełnienie ról społecznych.

Powiązane wpisy