Czy jesteś absolwentem szkoły średniej? Ruszyła rekrutacja do Szkoły policealnej → Technik administracji oraz Technik BHP. Nie wymagamy matury!

Plan działań wychowawczo – profilaktycznych

 Plan działań wychowawczo – profilaktycznych

Poszczególne cele w niniejszym planie działań wychowawczo – profilaktycznych zostały powiązane z czterema sferami rozwoju człowieka: fizyczną, psychiczną (w tym emocjonalną oraz intelektualną), duchową oraz społeczną. Nadrzędnym celem wychowawczym jest osiągnięcie przez naszego absolwenta pełnej dojrzałości w tych sferach. Dojrzałość ta rozumiana jest następująco:

  • dojrzałość fizyczna – prowadzenie zdrowego stylu życia;
  • dojrzałość psychiczna – ponoszenie szeroko pojmowanej odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat;
  • dojrzałość duchowa – posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka;
  • dojrzałość społeczna – konstruktywne pełnienie ról społecznych.

Powiązane wpisy