Informacje kontaktowe

 Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły zlokalizowane w Gliwicach: Technikum nr 3 w Gliwicach, Szkoła Branżowa I stopnia nr 7 w Gliwicach oraz Szkoła Policealna nr 3 w Gliwicach. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Łączności jest Miasto Gliwice z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Podstawowe dane kontaktowe

Adres: ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice

E-mail: sekretariat@zsl.gliwice.pl

Telefon: (32) 231-36-12 oraz (32) 231-26-00 - sekretariat wew. 22

Fanpage: facebook.com/zespolszkollacznosci

Jak do nas dojechać?

Dokładną lokalizację na mapie oraz wskazówki dojazdu do placówki można uzyskać poniżej za pośrednictwem Map Google:

A tak wygląda wejście do budynku szkolnego:

Godziny pracy sekretariatu

Kontakt z sekretariatem szkolnym jest możliwy w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym od 7:00 do 14:00.

Struktura organizacyjna szkoły

  • Dyrektor szkoły: mgr inż. Iwona Grządkowska
  • Zastępca dyrektora: mgr inż. Anita Pichowska
  • Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Jolanta Czyż
  • Inspektor ochrony danych osobowych: Krzysztof Dylong
  • Pedagog szkolny: mgr Aleksandra Dzimira

Powiązane wpisy