Program Twoje Dane – Twoja Sprawa

Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju Ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Organizatorem projektu jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Już niebawem na naszej stronie pojawi się więcej informacji i aktualności na temat projektu.

Zachęcamy także do zapoznania się poradnikiem “Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”

Zapraszamy także na oficjalną stronę programu.

Aktualności XIII edycji

Na lekcji wychowawczej klasa 4 EG zapoznała się z 10 zasadami ochrony prywatności przy instalowaniu aplikacji. Klasa przyjęła temat z entuzjazmem, gdyż przedstawione wskazówki okazały się bardzo przydatne.

opis_tdts_lekcja_4eg_1

Porady z cyklu “Warto wiedzieć”

Phishing – czyli jak nie dać się złowić w sieci

Prezentacja programu

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół
Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i w cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane Twoja Sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka

Systemowa edukacja w całej Polsce
Program „Twoje Dane Twoja Sprawa skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym realizowanym na skalę ogólnopolską. Rocznie przystępuję do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach, jak i w lokalnych społecznościach Statystycznie, rocznie Program realizuje pona d 4 000 nauczycieli oraz ponad 40 000 uczniów. Program „Twoje Dane Twoja Sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, który, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób można od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, debat, spotkań oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw

Dwa etapy realizacji programu
– najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu oraz otrzymują materiały edukacyjne,
– w kolejnym etapie nauczyciele upowszechniają wśród uczniów zdobytą podczas szkolenia wiedzę zarówno prowadząc lekcje, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

Korzyści udziału w programie

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane Twoja Sprawa” Celem działań podejmowanych w ramach programu jest uwrażliwianie nauczycieli oraz uczniów na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności Program realizowany jest przez szkoły poprzez szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i wydarzeni a tematyczne.

Jakie są korzyści dla uczniów?
– wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi oraz sportowymi,
 – zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące skutecznej ochrony siebie,
 – aktywnie spędzają czas uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i wielu innych działaniach.

Jakie są korzyści dla nauczycieli?
– biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne’
– zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty,
– doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

Jakie są korzyści dla szkół?
– umożliwia kadrze pedagogicznej podnoszenie swoich kwalifikacji,
– promuje szkołę w środowisku lokalnym,
– przyczynia się do podnoszenia świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.

XII edycja programu “Twoje dane – Twoja sprawa” (rok szkolny 2021/2022)

Gazetka szkolna

Wykłady

Plakaty

Test wiedzy

Powiązane wpisy