Statut Zespołu Szkół Łączności

 Statut Zespołu Szkół Łączności

Niniejszy Statut to najważniejszy dokument szkolny, który reguluje wewnętrzne życie naszej placówki i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. Zarówno Statut, jak i wszelkie poczynione w nim zmiany zatwierdza Rada Pedagogiczna, a Dyrektor szkoły sporządza tekst jednolity Statutu w ciągu 7 dni od dnia uchwały Rady Pedagogicznej. Obecny statut zatwierdzono dnia 15 września 2021 uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/21/22.

Powiązane wpisy