Patroni ZSŁ – AIUT

 Patroni ZSŁ – AIUT

Firma AIUT począwszy od roku 2019/20 podjęła współpracę z Zespołem Szkół Łączności przy tworzeniu klasy patronackiej dla kierunku technik elektronik. Podobnie jak w przypadku technika elektryka, młodzież naszej szkoły mam możliwość zawalczenia o stypendium naukowe.

Także  ta firma oferuje naszym uczniom udział w warsztatach, seminariach wycieczkach przedmiotowych. Uczniowie tego kierunku mogą odbywać praktyki w firmie Aiut, a po skończeniu szkoły mają możliwość zatrudnienia tam. Także dzięki tej współpracy szkoła uzyskuje wsparcie finansowe na doposażenie pracowni elektronicznych.

Powiązane wpisy