Pedagog szkolny i specjalny

 Pedagog szkolny i specjalny

Pedagog szkolny: mgr Aleksandra Dzimira

Adres e-mail: pedagog@zsl.gliwice.pl

Telefon: 32 231 36 12 wew. 31

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego

 • poniedziałek 8.30 – 15:00
 • wtorek 8.30 – 14.00
 • środa 8.30 – 15.00
 • czwartek 7.30 – 14.30
 • piątek 7.45 – 14.15

Pedagog specjalny: mgr Dorota Kaczmarczyk

Adres e-mail: d.kaczmarczyk@zsl.gliwice.pl

Sala B13

Harmonogram pracy pedagoga specjalnego

 • Poniedziałek 7.00 – 10.25
 • Wtorek 7.00 – 9.35, 14:15 – 15.50
 • Środa 7.00 – 10.25
 • Piątek 15.05 – 16.40

Zadania pedagoga szkolnego

Udziela pomocy uczniom i rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udziela wsparcia w trudnych sytuacjach szkolnych, rodzinnych, materialnych itp., organizuje pomoc specjalistyczną, prowadzi terapię trudności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) koordynuje pomoc materialną (stypendia szkolne, stypendia unijne) koordynuje i organizuje na terenie szkoły zajęcia z profilaktyki uzależnień, prowadzi porady, konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, opiniuje do sądu, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji wspomagających rodzinę w celu poprawy sytuacji ucznia, prowadzi terapię podtrzymującą dla młodzieży z trudnościami wynikającymi z wieku dorastania, przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, udziela uczniom i ich rodzicom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia prowadzi działalności informacyjno-doradczą z zakresu doradztwa zawodowego.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Telefony zaufania oraz infolinia wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych

Powiązane wpisy