Pedagog: mgr Aleksandra Dzimira

email: pedagog@zsl.gliwice.pl,
tel. 32 231 36 12 wew. 31

pon. 9-13
wt. 8 – 12
śr. 9 – 15
czw. 8 – 12
pt. 8.30 – 12.30

Zadania pedagoga szkolnego:

Udziela pomocy uczniom i rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udziela wsparcia w trudnych sytuacjach szkolnych, rodzinnych, materialnych itp., organizuje pomoc specjalistyczną, prowadzi terapię trudności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) koordynuje pomoc materialną (stypendia szkolne, stypendia unijne) koordynuje i organizuje na terenie szkoły zajęcia z profilaktyki uzależnień, prowadzi porady, konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, opiniuje do sądu, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji wspomagających rodzinę w celu poprawy sytuacji ucznia, prowadzi terapię podtrzymującą dla młodzieży z trudnościami wynikającymi z wieku dorastania, przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, udziela uczniom i ich rodzicom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia prowadzi działalności informacyjno-doradczą z zakresu doradztwa zawodowego.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

– Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
– Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
– Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
– Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
– Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
– Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Podobne Posty