Pedagog szkolny

 Pedagog szkolny

Pedagog: mgr Aleksandra Dzimira

Adres e-mail: pedagog@zsl.gliwice.pl

Telefon: 32 231 36 12 wew. 31

Harmonogram pracy w szkole

 • Poniedziałek: 09:00 – 13:00
 • Wtorek: 08:00 – 12:00
 • Środa: 09:00 – 15:00
 • Czwartek: 08:00 – 12:00
 • Piątek: 08:30 – 12:30

Zadania pedagoga szkolnego

Udziela pomocy uczniom i rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, udziela wsparcia w trudnych sytuacjach szkolnych, rodzinnych, materialnych itp., organizuje pomoc specjalistyczną, prowadzi terapię trudności szkolnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) koordynuje pomoc materialną (stypendia szkolne, stypendia unijne) koordynuje i organizuje na terenie szkoły zajęcia z profilaktyki uzależnień, prowadzi porady, konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, opiniuje do sądu, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji wspomagających rodzinę w celu poprawy sytuacji ucznia, prowadzi terapię podtrzymującą dla młodzieży z trudnościami wynikającymi z wieku dorastania, przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, udziela uczniom i ich rodzicom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia prowadzi działalności informacyjno-doradczą z zakresu doradztwa zawodowego.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Powiązane wpisy