Elektryk

 Elektryk

Jest to robotnik wykwalifikowany zajmujący się montażem i naprawą instalacji elektrycznycha następnie czuwa nad ich poprawną pracą. Elektryk może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.

Zadania i czynności:

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

  • projektowanie prostych układów elektrycznych,
  • wykonywanie instalacji elektrycznej i elektronicznej,
  • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
  • lokalizowanie uszkodzeń,
  • dokonywanie napraw,
  • organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych,
  • dokonywanie napraw urządzeń zasilanych prądem, 
  • posługiwanie się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy, 
  • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych.

Kwalifikacje zawodowe:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień absolwent może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w Branżowej Szkole II Stopnia dla zawodu Technik elektryk.

Powiązane wpisy