Egzamin zawodowy

 Egzamin zawodowy

Rozpoczęcie nauki: 2017/2018 lub 2018/2019

Technikum 4-letnie, podstawa programowa kształcenia zawodowego: "2017"

Technik informatyk – 351203

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci Egzamin pod koniec klasy trzeciej część pisemna: test część praktyczna w formie wykonania przy komputerze
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych Egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji przy komputerze

Technik elektryk – 311303

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych Egzamin pod koniec klasy trzeciej część pisemna: test, część praktyczna w formie wykonania
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Technik elektronik – 311408

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych Egzamin pod koniec klasy trzeciej część pisemna: test, część praktyczna w formie wykonania
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Technik logistyk – 333107

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
AU.22. Obsługa magazynów Egzamin pod koniec klasy trzeciej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji
AU.32. Organizacja transportu Egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Technik spedytor – 333108

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów Egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Rozpoczęcie nauki: 2019/2020

Technikum 4-letnie, podstawa programowa kształcenia zawodowego: "2019"

Każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu.

Technik logistyk – 333107

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
SPL.01. Obsługa magazynów Egzamin pod koniec klasy trzeciej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji
SPL.04. Organizacja transportu Egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Technik informatyk – 351203

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych Egzamin pod koniec klasy trzeciej część pisemna: test, część praktyczna w formie wykonania przy komputerze
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych Egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji przy komputerze

Technik elektryk – 311303

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych Egzamin pod koniec klasy trzeciej część pisemna: test, część praktyczna w formie wykonania
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Technik elektronik – 311408

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych Egzamin pod koniec klasy trzeciej część pisemna: test, część praktyczna w formie wykonania
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Egzamin po pierwszym semestrze klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Rozpoczęcie nauki: 2019/2020

Technikum 5-letnie, podstawa programowa kształcenia zawodowego: "2019"

Każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu.

Technik logistyk – 333107

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
SPL.01. Obsługa magazynów Egzamin pod koniec klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji
SPL.04. Organizacja transportu Egzamin po pierwszym semestrze klasy piątej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Technik informatyk – 351203

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych Egzamin pod koniec klasy trzeciej część pisemna: test, część praktyczna w formie wykonania przy komputerze
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych Egzamin po pierwszym semestrze klasy piątej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji przy komputerze

Technik elektryk – 311303

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych Egzamin pod koniec klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie wykonania
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Egzamin po pierwszym semestrze klasy piątej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Technik elektronik – 311408

Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Forma egzaminu
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych Egzamin pod koniec klasy czwartej część pisemna: test, część praktyczna w formie wykonania
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Egzamin po pierwszym semestrze klasy piątej część pisemna: test, część praktyczna w formie dokumentacji

Powiązane wpisy