Aktualności z życia szkoły

Trwa rekrutacja do technikum. Dołącz do ZSŁ Gliwice!

Chcesz zgłosić kandydaturę do naszej szkoły? Wejdź na stronę serwisu naborowego dla kandydata i wypełnij wniosek. Jeśli szukasz pomocy w obsłudze serwisu naborowego zobacz ten film.

Poukładaj swoją listę preferencji klasami (a nie szkołami) zaczynając od tej, do której chcesz się dostać najbardziej. Pilnuj terminów postępowania rekrutacyjnego w serwisie naborowym dla kandydata.

Kiedy otrzymasz świadectwo, zaloguj się do serwisu naborowego i wprowadź swoje osiągnięcia (oceny i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie). Natomiast gdy otrzymasz wyniki egzaminu ósmoklasisty, zaloguj się i wprowadź je do serwisu naborowego.

Ważne będą oceny z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy oraz z zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę (wraz z dodatkowymi osiągnięciami ucznia wymienionymi w świadectwie). Liczbę punktów możliwych do uzyskania zawarto w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Kryteria opisaliśmy też dla Was bardziej szczegółowo w niniejszym regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja nadzorowana jest w systemie elektronicznym, jednak kandydat powinien też dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru podanie, potwierdzoną kopię (lub od razu oryginał) świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Już po ogłoszeniu list kandydatów uczeń powinien dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zobowiązani są także dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Skierowanie na takie badania lekarskie otrzymasz od nas podczas zgłoszenia swojej kandydatury.