Aktualności z życia szkoły

Rekrutacja do Technikum nr 3

Dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat. Chcesz zgłosić kandydaturę do naszej szkoły? Wejdź na stronę serwisu naborowego dla kandydata i wypełnij wniosek. Jeśli szukasz pomocy w obsłudze serwisu naborowego zobacz ten film.

Rekrutacja do Szkoły Branżowej nr 7

Rekrutacja do Szkoły policealnej nr 3

Realizacja projektów unijnych w ZSŁ Gliwice

Mistrzostwa, zawody, turnieje sportowe

Historia naszej szkoły, absolwenci mówią o nas

Konkursy wiedzy, olimpiady międzyszkolne

Wolontariat, wspólne akcje charytatywne