Tauron praca

Mówią o nas

dr hab. inż. Dariusz Mrozek – pracownik naukowy Politechniki Śląskiej Okres mojej edukacji w Zespole Szkół Łączności, w zakresie elektroniki ogólnej, wspominam z ogromną sympatią. Spoglądam wstecz na wzajemne do siebie przywiązanie oraz wciąż trwające przyjaźnie. Początki wcale nie były łatwe. Należało włożyć spory wysiłek w adaptację do nowych wymagań. To zaowocowało dobrym wynikiem z matury, przyjęciem na studia wyższe oraz łatwością, z jaką zdawałem poszczególne sesje. Zajęcia z języka polskiego poszerzyły moją wrażliwość humanistyczną i patriotyczną, pogłębiły umiejętność definiowania myśli i przelewania ich na papier, czym posiłkuję się w mojej pracy akademickiej. Naukę w technikum łączyłem z pasją sportową i żyłem tym sportem mocno przez całe lata. Wspominam doskonałych specjalistów z zakresu elektroniki i elektrotechniki. Zarazili mnie wiedzą, która pozwoliła mi zdobyć moją pierwszą pracę. Doskonała kadra nauczycieli sportu zaszczepiła we mnie postawę walki do końca, niezależnie od wyniku meczu. Zaszczepiono we mnie również miłość do podróży. Zwiedziłem kawał świata. Dziś jestem nauczycielem akademickim i pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Moje życie zawodowe koncentruje się na nowoczesnych technologiach informatycznych. Współpracuję z czołowymi firmami w kraju i na świecie (IBM, Microsoft). Współtworzę rozwiązania informatyczne wychodzące naprzeciw współczesnej cywilizacji. Prowadzę badania dla rozwoju medycyny przyszłości oraz leczenia chorób cywilizacyjnych. Szkoła nauczyła mnie odpowiedzialności za własne życie zawodowe, za kreowanie mojej przyszłości, za tworzenie klimatu celem osiągania sukcesów, ugruntowała moją odwagę i otwartość na świat, nauczyła inwestowania energii własnej dla osiągania sukcesów w przyszłości, zaprawiła w boju, zahartowała duchowo. Ta szkoła dała mi wiedzę potrzebną, aby iść naprzód, bo jak powiedział Isaac Newton "Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów."

Marek Pszonak - inż. energetyk, przewodniczący Rady Miejskiej w GliwicachZ dużą satysfakcją i ogromną przyjemnością powracam myślami do okresu swojej nauki w szkole średniej. Grono pedagogiczne, baza dydaktyczna, infrastruktura sportowa, no i przede wszystkim nietuzinkowy klimat panujący w Zespole Szkół Łączności, pozwolił mi na pozytywne kształtowanie swojej osobowości w trudnym okresie przemian ustrojowych przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Otwartość nauczycieli i pozytywny "klimat" szkoły dawał możliwość poznawania rzeczywistości i radzenia sobie w jej realiach. Bez wątpienia lata nauki spędzone w ZSŁ, a co za tym idzie wiedza i system wartości zaczerpnięty z ideałów szkolnych, miały ogromny wpływ na moją dalszą pracę zawodową i działalność społeczną, a szkolne przyjaźnie przetrwały do dnia dzisiejszego.

Paweł Wróblewski - prawnik, członek Rady Miejskiej w GliwicachW Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (dawniej: Zespole Szkół Łączności) nauczyłem się przede wszystkim budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Prócz rzetelnie przekazywanej przez świetnie wykwalifikowaną kadrę edukacyjną wiedzy, nabywaliśmy niezbędne w dorosłym życiu umiejętności interpersonalne. To właśnie w tej szkole rozpoczęła się również moja przygoda z samorządnością, kiedy to jej uczniowie wybrali mnie na swojego przedstawiciela w Młodzieżowej Radzie Miasta Gliwice. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że reprezentowanie Zespołu Szkół w gliwickim samorządzie było dla mnie ogromnym zaszczytem. Dziś jako młody prawnik i radny Rady Miasta Gliwice z przyjemnością wracam do wspomnień sprzed kilku lat – ta sentymentalna "łączność" ze szkołą przy Warszawskiej jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego jak wiele zawdzięczam tej placówce i jej nauczycielom. Zdecydowanie polecam edukację w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – szkole wiedzy i dorosłego życia.

fb

Kierunki kształcenia w Technikum

Wybierz kierunek z oferty edukacyjnej Szkoły

Patronat

wsti

Rodzice

Ważne informacje

Dołącz do nas!

Rekrutacja 2019/20

Zespół Szkół Łączności