Technik informatyk

 Technik informatyk

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk mogą być zatrudnieni w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmach sprzedających sprzęt komputerowy, firmach instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe, punktach serwisowych sprzętu komputerowego, wydawnictwach i drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

Do typowych zadań zawodowych technika informatyka należy:

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności C++, JavaScript
 • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku

Kwalifikacje w technikum informatycznym:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły będzie umieć:

 • Konfigurować, diagnozować, naprawiać sprzęt komputerowy
 • Stosować wybrane języki programowania do tworzenia stron www
 • Projektować, konfigurować sieci komputerowe
 • Konfigurować wybrane systemy operacyjne
 • Stosować wybrane oprogramowanie do przetwarzania i obróbki dźwięku i obrazu

Powiązane wpisy