Elektromechanik

 Elektromechanik

Zadania zawodowe, które wykonuje elektromechanik związane są z wytwarzaniem, obsługą, naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów sterujących ich pracą. Kompetencje zawodowe elektromechanika obejmują umiejętność konserwacji i naprawy maszyn elektrycznych, transformatorów, elektronarzędzi, urządzeń grzejnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, różnego rodzaju sprzętu AGD. 

Do typowych zadań zawodowych: 

– instalowanie i uruchomienie maszyn i urządzenia elektrycznych zgodnie z dokumentacją,  

– wykonywanie okresowych konserwacji i przeglądów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych, 

– lokalizowanie i usuwanie drobnych usterek w maszynach i urządzeniach elektrycznych, 

– wykonywanie drobnych prac podczas remontu maszyn i urządzeń elektrycznych. 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć: 

– posługiwać się dokumentacją techniczną, przepisami i normami podczas prac montażowych, instalacyjnych i eksploatacyjnych, 

– przestrzegać zaleceń producenta podczas instalowania i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, 

– posłużyć się elektronarzędziami,  

– odczytać schematy elektryczne ideowe i montażowe urządzeń, 

– zastosować przepisy bhp, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy. 

Kwalifikacje w zawodzie: 

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 

Najbardziej popularną branżą, w której obserwuje się największe zapotrzebowanie na elektromechaników, jest branża motoryzacyjna. Elektromechanicy popularnie nazywani diagnostami, mogą znaleźć pracę w wielu serwisach samochodowych, autoryzowanych lub nieautoryzowanych stacjach obsługi i kontroli pojazdów oraz w punktach napraw. Osoby zatrudniane na stanowisku elektromechaników w głównej mierze odpowiedzialne są za kompleksową obsługę pojazdów w zakresie napraw i diagnostyki. To właśnie elektromechanicy służą nam pomocą w przypadku niedziałającego radia, autoalarmu lub systemu ABS. Elektromechanicy nie muszą szukać pracy, tylko i wyłącznie w branży motoryzacyjnej. Osoby, które chcą rozpocząć pracę w tym zawodzie, mają bardzo szeroki wybór. Automatyzacja małych i dużych przedsiębiorstw powoduje, że elektromechanik jest zawodem pożądanym i bardzo perspektywicznym. 

Powiązane wpisy