Technik elektryk

 Technik elektryk

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w elektrowniach, zakładach energetycznych, zakładach produkcyjnych, zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny, jak również w firmach wykonujących instalacje elektryczne.

Do typowych zadań zawodowych technika elektryka należy:

  • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
  • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
  • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
  • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,

Kwalifikacje w technikum elektrycznym:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

  • odczytywać schematy ideowe i montażowe
  • projektować proste układy elektryczne,
  • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
  • dobierać, instalować, użytkować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową,

Powiązane wpisy