Ważne Święta i rocznice na zajęciach z historii i hit w ZSŁ

 Ważne Święta i rocznice na zajęciach z historii i hit w ZSŁ

W poszczególnych klasach odbyły się lekcje upamiętniające ważne rocznice i święta, takie jak: 232 rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi i 20 rocznicę akcesji Polski do UE.

Młodzież zobaczyła film upamiętniający wydarzenia, które miały miejsce 232 lata temu związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, wówczas drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany. Uczniowie także wykonali prezentacje multimedialne.

Dzień Flagi obchodzimy 2 Maja – dzień ten został ustanowiony przez Sejm na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Młodzież poznała najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi. 16 kwietnia 2023 r. minęła dwudziesta rocznica podpisania w Atenach traktatu akcesyjnego, na mocy którego do Unii Europejskiej przystąpiła Polska oraz dziewięć innych państw. Uczniowie zaznajamiając się z tym zagadnieniem wykonali prezentacje multimedialne.

Powiązane wpisy