Czy jesteś absolwentem szkoły średniej? Ruszyła rekrutacja do Szkoły policealnej → Technik administracji oraz Technik BHP. Nie wymagamy matury!

Zestawienie informacji o realizacji projektów unijnych w ZSŁ

 Zestawienie informacji o realizacji projektów unijnych w ZSŁ

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych oraz zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez realizację praktyki zawodowej lub stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach przez uczniów technikum nr 3 Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach.

Nauczyciele ZSŁ w ramach realizacji projektów poodnoszą swoje kwalifikacje językowe, metodyczne oraz  IT poprzez realizacje zagranicznych kursów.

Koordynatorem projektów jest Pani Justyna Kordala

1. Kompleksowy Trening Kompetencji KTK w ramach EFS

– termin realizacji od 09-2011 do 09-2013r.

– liczba uczniów: 176 – kursy, szkolenia dla uczniów ZSŁ

– pozyskanie funduszy na doposażenie szkoły w tablicę multimedialną, projektory

2. Praktyka kluczem do sukcesu dla informatyka, elektronika i logistyka w ramach EFS

– termin realizacji od 01-04-2014 do 31-08-2014r.

– liczba uczniów 100 – wakacyjne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach dla uczniów ZSŁ

– pozyskanie funduszy na doposażenie pracowni komputerowej i elektronicznej

Projekty z programów Erasmus+/Power

Sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

1. Tytuł projektu: Europa stoi otworem – Zdobywaj doświadczenia zawodowe

nr umowy POWERVET-2014-1-PL01-KA102-002063

realizowany w  ramach programu POWER na zasadach Erasmus+

– termin realizacji: od 31-12-2014 do 31-12-2015r.

– liczba uczniów: 51, liczba opiekunów 6

– liczba staży dla nauczycieli: 10

– przyznane dofinansowanie 574 408,27 zł

– rozliczony, zakończony

2. Tytuł projektu: Europejski staż szansą na przyszłość

nr umowy 2015-1-PL01-KA102-015694

realizowany w ramach programu Erasmus+

– termin realizacji od 01-06-2015 do 30-05-2017r.

– liczba uczniów: 51, liczba opiekunów 6

– liczba staży dla nauczycieli: 10

– doposażenie szkoły w sprzęt IT oraz audiowizualny

– przyznane dofinansowanie 147 218,00 EUR

– rozliczony, zakończony

3. Tytuł projektu: Europejskie praktyki spełniają marzenia

nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025203

realizowany w  ramach programu POWER na zasadach Erasmus+

– termin realizacji od 09-2016 do 30-06-2018r.

– liczba uczniów – 75, liczba opiekunów 8

– liczba staży dla nauczycieli – 4

– doposażenie szkoły w urządzania IT oraz urządzenie CNC

– przyznane dofinansowanie 842 681,09 zł

– rozliczony, zakończony

4. Tytuł projektu: Europejskie praktyki w ZSŁ drogą do przyszłości

nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049371

realizowany w  ramach programu POWER na zasadach Erasmus+

– termin realizacji od 17-09-2018 do 16-09-2021r.

– liczba uczniów – 52, liczba opiekunów 8

– doposażenie szkoły w urządzania IT, gabloty

– przyznane dofinansowanie 644 096,07 zł

– zakończony

5. Tytuł projektu: Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ

nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064076

realizowany w  ramach programu POWER na zasadach Erasmus+

– termin realizacji od 07-10-2019 do 06-10-2022r.

– liczba uczniów – 55, liczba opiekunów 6

– projekt w trakcie realizacji zostało zaplanowane doposażenie szkoły

– przyznane dofinansowanie 635 944,06 zł

– w trakcie realizacji

6. Tytuł projektu: Europejska praktyka w ZSŁ to dobry start zawodowy

nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080774

 realizowany w ramach programu Erasmus +

– termin realizacji od 31-12-2020 do 30-12-2022r.

– liczba uczniów – 54, liczba opiekunów 5

– przyznane dofinansowanie 148 149,00 EUR

– w trakcie realizacji

Sektor Edukacja szkolna

1. Tytuł projektu: Razem osiągniemy więcej

nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024943

realizowany w ramach programu POWER na zasadach Erasmus+

– termin realizacji od 15-11-2016  do 14-01-2018r.

– liczba uczestników 9, nauczycieli realizujących kursy językowe

– przyznane dofinansowanie 88 934,89 zł

– rozliczony, zakończony

2. Tytuł projektu: Nowe technologie wsparciem dla edukacji

nr umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049291

realizowany w ramach programu POWER na zasadach Erasmus+

– termin realizacji od 03-09-2018 do 02-02-2021r.

– liczba uczestników 6, nauczycieli realizujących kursy IT

– przyznane dofinansowanie 74 152,59zł

– rozliczony, zakończony

3. Tytuł projektu: Kompetencje językowe nauczycieli ZSŁ sposobem efektywnego nauczania

nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-064033

 realizowany w ramach programu POWER na zasadach Erasmus+

– termin realizacji od 28-10-2019 do 27-04-2022r.

liczba uczestników 8 nauczycieli realizujących kursy językowe

– przyznane dofinansowanie 101 403,34 zł

– w trakcie realizacji

4. Tytuł projektu: Europejskie szkolenie nauczycieli ZSŁ metodą nowoczesnego nauczania

nr umowy POWERSE-2020-1-PL01-KA101-080052

realizowany w ramach programu POWER na zasadach Erasmus+

– termin realizacji od 01-10-2020 do 30-09-2022r.

– liczba uczestników 7 nauczycieli,  realizujących kursy językowe

– przyznane dofinansowanie 82 985,87zł

– w trakcie realizacji

Powiązane wpisy