Współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu

 Współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu

21 czerwca w Zespole Szkół Łączności podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy nasza szkołą a Wyższa Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu. Pod porozumieniem pomiędzy placówkami swoje podpisy złożyli Pani Dziekan Ewa Makosz jako przedstawiciel WSB oraz Pan Dyrektor Krzysztof Szczęśniak jako przedstawiciel ZSŁ.

Celem porozumienia jest współpraca wychowawcza, dydaktyczna, a także szeroko rozumiana współpraca środowiska akademickiego i szkolnego. W ramach Porozumienia Uczelnia zobowiązała się m.in. do:

Umożliwienia pracownikom szkoły i uczniom uczestnictwa w konferencjach i sesjach naukowych, zajęciach terenowych, otwartych wykładach i w innych formach aktywności naukowej i dydaktycznej.

Umożliwienie absolwentom szkoły podejmowania studiów wyższych na preferencyjnych warunkach,

Organizacji wykładów/ lektoratów/zajęć w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz treści związanych z zabezpieczeniami w sieci oraz internecie.

Powiązane wpisy