Statut to dokument uchwalony przez Radę Pedagogiczną, który określa cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, współpracę z rodzicami, a także prawa i obowiązki uczniów.

Pobierz Statut

Podobne Posty