Sprawozdanie z realizacji projektu Europejskie Praktyki Spełniają Marzenia

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach opracował w 2016 wniosek w ramach programu Erasmus + pod
tytułem Europejskie Praktyki Spełniają Marzenia.

Pobierz sprawozdanie