Centrum Mistrzostwa Informatycznego w ZSŁ

 Centrum Mistrzostwa Informatycznego w ZSŁ

Nasza Szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Celem projektu CMI jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

W ramach projektu prowadzone będą bezpłatne zajęcia informatyczne (kółko informatyczne), podczas których uczniowie będą mieli okazję nauczyć się myślenia algorytmicznego, rozwijać swoje zainteresowania programistyczne, a poprzez start w zawodach algorytmicznych wzmacniać umiejętność pracy w zespole. Jednym z założeń projektu jest przygotowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju zawodach programistycznych, a także olimpiadach informatycznych (zdobyta wiedza i umiejętności będą również procentowały na maturze z informatyki). W związku z tym rodzaje problemów i zagadnień algorytmicznych poruszanych w Projekcie CMI będą zbieżne z zakresem tematycznym zadań, jakie będzie można spotkać w tych zawodach/olimpiadach.

Uczestnicząc w projekcie nauczyciel i uczniowie zwiększą swoją wiedzę z zakresu:

  • matematycznych podstaw algorytmiki
  • języka programowania (na kółku informatycznym w naszej szkole będzie głównie wykorzystywany język Python)
  • narzędzi programistycznych
  • tworzenia algorytmów oraz ich analizowania, implementowania oraz testowania

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenie uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju(Politechnik: Łódzkiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Gdańskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie).

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Szczegóły dotyczące CMI można znaleźć na stronie projektu: https://cmi.edu.pl/

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach kółka informatycznego. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do sali X1.Liczba miejsc ograniczona 🙂 Zajęcia w grupie 8-15 osób będą odbywały się raz w tygodniu (2 godziny lekcyjne) w trybie stacjonarnym lub zdalnym (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Powiązane wpisy