Uczennice naszej szkoły: Joanna Konieczny – klasa 1 L i Małgorzata Ochocka – klasa 2 L wzięły udział w regionalnym konkursie wiedzy o Gliwicach i powiecie gliwickim – Znam Gliwice i Ziemię Gliwicką. Obie uczestniczki zostały jego finalistkami. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Ziemi Gliwickiej. Organizatorem konkursu jest redakcja „Nowin Gliwickich” i Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Gliwickiej w porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Muzeum w Gliwicach, gliwickim oddziałem PTTK, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz ZSO nr 11 w której siedzibie konkurs się odbywa.

Podobne Posty