Kolejny raz Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK “Homo viator” udowodniło swoją klasę w mieście! Podczas zebrania noworocznego w PTTK zgodnie z tradycją, PTTK nagrodziło najaktywniejsze kluby w Gliwicach. I w tym roku znowu zostaliśmy docenieni!

Na uwagę zasługuje fakt, że koło liczy 49 członków z opłaconą składką, dzięki czemu możemy korzystać z licznych zniżek w sklepach z asortymentem turystycznym oraz fotograficznym.

W zeszłym roku młodzież skutecznie angażowała się do pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, co zaowocowało udziałem w wielu projektach zarówno edukacyjnych, jak i społecznych. Z własnej inicjatywy uczniowie wraz z opiekunem zorganizowali szkolne konkursy typu „Karnawałowy szał językowy”, a także “Mój mikrokosmos”.

Członkowie koła uczestniczyli także w szeregu wycieczek turystycznych (Berlin, Drezno), integracyjnych (fantastyczny wyjazd dwudniowy do Wisły) i naukowych, w tym do teatru i kina.

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą swój czas wykorzystać na podróże bliższe i dalsze – do zapisania się do naszej formacji.

Kontakt: Prezesem jest Karol Musiałek z klasy III K, a opiekunem koła mgr Katarzyna Listwan (sala A 7).

Podobne Posty