TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski.

W naszej szkole patronuje klasom o profilu elektrycznym. Jest fundatorem stypendiów zawodowych dla uczniów. Wspiera także proces kształcenia zawodowego w obszarze energetyki poprzez doposażanie pracowni elektrycznych na terenie szkoły w sprzęt oraz narzędzia do praktycznej nauki zawodu.

Proponuje uczniom zdobycie cennego doświadczenia podczas praktyk zawodowych i udział w Konkursie „Praktykant Roku TAURON Dystrybucja”. Oferuje również panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów energetycznych, a także spotkania ze specjalistami – energetykami.

Więcej informacji o TAURON Dystrybucja na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl

Podobne Posty