Wewnątrzszkolny System Oceniania określa zasady organizacji oceniania osiągnięć uczniów: co i kiedy podlega ocenie oraz w jaki sposób rejestrowane są te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób i częstotliwość informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach, a także sposób poprawiania ocen. Oceny roczne, które umieszczane są na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły, wystawiane są według obowiązującej we wszystkich polskich szkołach skali.

Pobierz WO

Podobne Posty