TYPOWE STANOWISKA PRACY

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk mogą być zatrudnieni w :ośrodkach obliczeniowych

instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmach sprzedających sprzęt komputerowy,firmach instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe,punktach serwisowych sprzętu komputerowego,wydawnictwach i drukarniach,studiach  graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

ZADANIA ZAWODOWE

Do typowych zadań zawodowych technika informatyka należy:

 • posługiwanie się systemami operacyjnymi
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, Java
 • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE NABYTE PODCZAS PROCESU KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • Konfigurować,diagnozować , naprawiać sprzęt komputerowy
 • Stosowac wybrane języki programowania do tworzenia stron www
 • Projektować, konfigurować sieci komputerowe
 • Konfigurować wybrane systemy operacyjne
 • Stosować wybrane oprogramowanie do przetwarzania i obróbki dźwięku i obrazu

Podobne Posty