TYPOWE STANOWISKA PRACY

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni w serwisach sprzętu elektronicznego, w placówkach badawczo-rozwojowych jako konstruktorzy obwodów drukowanych i układów elektronicznych, jako sprzedawcy urządzeń elektronicznych, oraz jako technicy nadzorujący prawidłowość montażu podzespołów w zakładach produkcyjnych.

ZADANIA ZAWODOWE

Do typowych zadań zawodowych technika elektronika należy:

 • organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych,
 • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,
 • montowanie, instalowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych,
 • projektowanie instalacji sieci TVSat i kablowej oraz systemu monitoringu,
 • naprawianie urządzeń elektronicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE NABYTE PODCZAS PROCESU KSZTAŁCENIA

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych,
 • analizować działanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • uruchamiać oraz eksploatować układy i urządzenia elektroniczne,
 • projektować i wykonywać instalacje sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
 • projektować systemy monitoringu TV i IPTV,
 • projektować systemy automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • projektować obwody drukowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Podobne Posty