17 listopada 2016 roku

Święto to przypada zawsze w trzeci czwartek listopada, natomiast pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek za Dzień Rzucania Palenia. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach. Od 1991 do rzucenia palenia namawia się także Polaków z uwagi, iż palenie tytoniu stanowi od lat poważny problem społeczny w Polsce.
Obecnie uzależnienie od tytoniu traktowane jest jak choroba, którą trzeba leczyć. Jest wiele sposobów na uwolnienie się od uzależnienia: od silnej woli poprzez terapie farmakologiczne dostosowane indywidualnie dla każdego palacza, a także wsparcie psychologiczne. Pomocna w procesie rzucania palenia jest funkcjonująca przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej -Curie : Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym.
Pomoc można uzyskać pod numerem 801 108 108 od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00. Dla osób, które dzwonią z telefonów komórkowych, funkcjonuje dodatkowo numer 22 211 80 15. Z pracownikami Poradni można także skontaktować się poprzez e-mail, pisząc na adres biuro@jakrzucicpalenie.pl

Warto pamiętać, że palacz zaciąga się dymem, który zawiera 4000 związków chemicznych,
z czego około 40 jest rakotwórczych – wszystkie rodzaje papierosów (także light oraz slim) są tak samo trujące dla organizmu!
Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na raka płuc jest rzucenie palenia.
Bez względu na wiek rzucenie palenia się opłaca!
– 8 godz. po rzuceniu palenia – ilość tlenu we krwi wzrośnie, a ilość tlenku węgla zmniejszy się.
– 2 tyg. do 3 m-cy – układ krążenia ulegnie wzmocnieniu, polepszy się kondycja fizyczna.
– rok po rzuceniu palenia – ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego zmniejszy się o połowę.

Prof. Zatoński mawia: „Nie istnieje cudowna recepta na zaprzestanie palenia. Jest tyle sposobów ilu eks-palaczy. Ty także musisz znaleźć swoją drogę, aby rozstać się z nałogiem”…

Jednocześnie informujemy, że nowelizacja ustawy „antytytoniowej” zawiera m.in. przepisy dotyczące:
• ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu papierosów posiadających charakterystyczny aromat (wyjątkiem są papierosy mentolowe, na które ustanowiono okres przejściowy do 2020 r.),
• wprowadzenia obowiązku umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych zajmujących 65% zewnętrznego obszaru opakowania,
• przepisy obligujące producentów lub importerów wyrobów tytoniowych do przekazywania wykazu wszystkich składników używanych do produkcji wyrobów tytoniowych.
Ustawa przewiduje również zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych osobom niepełnoletnim. Wszyscy palący e-papierosy muszą przestrzegać zakazów, do których muszą stosować się palacze zwykłych papierosów. Szacuje się, że około 3 proc. Polaków pali e-papierosy. Papierosy elektroniczne, podobnie jak tradycyjne, nie mogą być palone w miejscach publicznych.
E-papierosy zostaną również objęte zakazem reklamy, tak jak obecnie wyroby tytoniowe. Ich producenci i importerzy, nie mogą sponsorować imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych.Za palenie w miejscach publicznych trzeba będzie zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Za złamanie zakazu reklamy kara wyniesie 200 tys. zł.
Zakazane jest detaliczne sprzedawanie i kupowanie przez internet e-papierosów i płynów
z nikotyną do nich, zarówno w kraju jak i za granicą.
Zakazem sprzedaży zostały objęte również papierosy „smakowe” i tytoń do samodzielnego skręcania – z wyłączeniem tych z dodatkiem mentolu, którego zakaz stosowania będzie obowiązywał dopiero od 2020 r. Oznacza to, że papierosy mentolowe będzie można kupować jeszcze przez 5 lat.
W przypadku wyrobów tytoniowych na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych będzie obowiązek umieszczania mieszanych ostrzeżeń zdrowotnych, tj. graficznych (zdjęcia zmian chorobowych) i tekstowych. Obecnie na takich opakowaniach umieszczany jest wyłącznie tekst.
Na opakowaniach papierosów elektronicznych zostanie zamieszczona informacja o wszystkich zawartych w nich składnikach i ich ilościach oraz pojawi się odpowiednie ostrzeżenie zdrowotne.
Koszty leczenia związane z używaniem wyrobów tytoniowych wynoszą ok. 18 mld zł rocznie, natomiast koszty wynikające z mniejszej wydajności i nieobecności w pracy to ok. 15 mld zł rocznie.
Z danych resortu zdrowia wynika, że liczba zgonów bezpośrednio wynikających z palenia tytoniu wynosi w Polsce od 67 tys. do 90 tys. przypadków rocznie. Szacuje się, że 38 proc. wszystkich zgonów mężczyzn w wieku 38-69 lat ma związek z paleniem tytoniu, z czego 55 proc. zgonów wynika bezpośrednio z nowotworu powstałego na skutek palenia tytoniu.
Z powodu biernej ekspozycji na dym tytoniowy umiera rocznie blisko 2 tys. niepalących, głównie z powodu choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, raka płuc i przewlekłych chorób układu oddechowego.
Zakaz palenia e-papierosów w miejscu pracy
Od 8 września 2016 nie można palić e-papierosów w miejscach pracy. W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych został wprowadzony zakaz palenia e-papierosów w miejscach publicznych oraz na terenie pomieszczeń w zakładach pracy.
Zmiana przepisów dotyczących palenia e-papierosów jest spowodowana koniecznością wdrożenia regulacji unijnych przyjętych w 2014 r. w tzw. dyrektywie tytoniowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE).
Omawiana nowelizacja rozszerzyła zakaz palenia m.in. w zakładach pracy nie tylko na zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ale również na zakaz palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.

Zachęcamy RZUĆ PALENIE…
Trzymamy kciuki! Powodzenia!

Podobne Posty