Przypominamy  o możliwości składania wniosków na Stypendia Prezydenta Miasta Gliwice 2018 dla najzdolniejszych uczniów. Wnioski mogą składać dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, opiekunowie i pełnoletni uczniowie.

Wnioski przyjmowane są do 30 września 2018 r. w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  w Filii Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A (I piętro, pokój 119).

Przydatne linki:

– info o stypendiach – https://gliwice.eu/o-gliwicach/edukacja/stypendia-prezydenta-miasta-gliwice

– zarządzenie – https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2018_6754.pdf

– uchwała – http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf

Podobne Posty