Bartłomiej Popiel i Bartłomiej Szczepanik – klasa 3 K awansowali do II etapu (wojewódzkiego) ogólnopolskiego konkursu historycznego – Olimpiada Solidarności – Dwie Dekady Historii. Celem głównym tego przedsięwzięcia jest budowanie tożsamości narodowej poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski a także rozbudzenie zainteresowania do poznania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku.

Uczniów przygotował p. Krzysztof Wolny

Podobne Posty