Uczniowie: Bartłomiej Dorna i Krzysztof Kisiel – klasa 3 K wzięli udział w dniu 15.03.2017 r. w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu – Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii , który odbył się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Katowicach.

Celem konkursu jest propagowanie ideałów ruchu Solidarność , takich jak: demokracja, społeczeństwo otwarte i solidarne, kultura dialogu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności. Obaj uczniowie uzyskali dyplomy finalistów wojewódzkich tegoż konkursu. Opiekun: Krzysztof Wolny

Podobne Posty