Struktura organizacyjna szkoły:

mgr inż. SZCZĘŚNIAK Krzysztof – dyrektor Zespołu Szkół Łączności
mgr inż. PICHOWSKA Anita – zastępca dyrektora szkoły
mgr inż. OSADA Anna – kierownik pracowni, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Pełna lista nauczycieli:

1 Albrecht Krzysztof
2 Bartosz-Zalaśkiewicz Katarzyna
3 Bierkowska Katarzyna
4 Bomba Kamil
5 Bryndza Ewa
6 Czyż Jolanta
7 Dyrda Bożena
8 Dzimira Aleksandra
9 Florczyk Karolina
10 Gierszal Iwona
11 Groszewska Bogusława
12 Grządkowska Iwona
13 Grzegorzek Aleksandra
14 Hanczaruk Janina
15 Holajn Piotr
16 Jakubik Dariusz
17 Janowiec Joanna
18 Jaroszyński Jakub
19 Jęszczok-Perlicka Aleksandra
20 Jońca Katarzyna
21 Kaczmarczyk Dorota
22 Kluba Magdalena
23 Konowalik Marek
24 Kordala Justyna
25 Kozera Wiesław
26 Krawczyński Zbigniew
71 Kureczko Wiesław
27 Kwaśniok Ewa
28 Lachowicz Michał
29 Lipski Dariusz
30 Lis Sylwia
31 Listwan Katarzyna
32 Lotko Marek
33 Magosz Piotr
34 Maker Beata
35 Malcher Ireneusz
36 Masłowska Joanna
37 Michałowski Roman
38 Muszkiewicz Jarosław
39 Najsarek Janusz
40 Olechowska-Wanicka Jolanta
41 Osada Anna
42 Panek Mirosław
43 Pichowska Anita
44 Piechula Eugeniusz
45 Postek Dariusz
46 Rensz Józef
47 Romanowski Sławomir
48 Rożek-Radek Joanna
49 Różańska Małgorzata
50 Sar Anna
51 Skrzypczyk Anna
52 Sobczak Jagoda
53 Stelmach Damian
54 Strzyż Adam
55 Surdyka Dariusz
56 Szkabarnicki Jarosław
57 Szołtysek Agnieszka
58 Sztymelski Krzysztof
59 Szyma Adam
60 Waniek Barbara
72 Warzecha Wojciech
61 Wawrzyniak Olga
62 Węgierek Barbara
63 Wielgórska Jolanta
64 Witek Jolanta
65 Witkowski Mirosław
66 Wolny Krzysztof
67 Wydrychiewicz Bożena
68 Zalewski Arkadiusz
69 Zamorowska Katarzyna
70 Zelent Agata

Podobne Posty