Uczniowie kształcących się w klasach 3L i 3S w zawodzie technik logistyk Naszej Szkoły, uczestniczyli w lekcji terenowej  kwalifikacji A.32.

Byliśmy bardzo profesjonalnie przyjęci przez pracownika  Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach przy ul. Płowieckiej. Podczas spotkania poznaliśmy zakres działania i zadania Zarządu Dróg Miejskich do których należą m.in: realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem dróg w granicach administracyjnych miasta, nadzór, wprowadzanie oraz modernizacja Inteligentnych Systemów Transportowych w obrębie miasta Gliwice, zarządzanie i utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem.

Było to wspaniała lekcja na żywo o temacie logistyka miejska.

Zobacz album na Facebooku

Pozdrawiam Aleksandra Jęszczok-Perlicka

Podobne Posty