Cały grudzień, klasy uczące się w tym roku szkolnym wiedzy o kulturze, inspirując się współczesnymi nurtami w rzeźbie światowej, tworzyły swoje własne dzieła sztuki, przekładając wiedzę teoretyczną, na praktykę. Zapraszamy do zobaczenia osiągnięć uczniowskich na zdjęciach oraz najlepszych efektów pracy w sali a 7.

Zobacz relację zdjęciową na Facebooku

Podobne Posty